Mga Hamon sa Wikang Filipino

LANGUAGE MONTH. Everyone is invited to a public forum on "Mga Hamon sa Wikang Filipino: Implikasyon sa Sikolohiyang Pilipino" on August 18, 1:00-4:00 pm at Palma Hall 207. Organized by the Department of Psychology with Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), the UP College of Social Sciences & Philosophy, and the UP Filipino Department.


Inaanyayahan ang lahat sa isang forum tungkol sa "Mga Hamon sa Wikang Filipino: Implikasyon sa Sikolohiyang Pilipino" (ika-18 ng Agosto, 1-4 n.h., sa Palma Hall 207). Handog ng Departamento ng Sikolohiya,  kasama ang PSSP, ang Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, at ang Departamento ng Filipino & Panitikan sa Pilipinas.

Download Program

Read More at Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino

 

Page 3 of 4

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman