Pasundayag 2014: Masayang Pagtitipon ng Kaguruan ng KAPP

Noong 23 Hulyo 2014, isinagawa ng kaguruan ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) para sa 'Pasundayag 2014'. Isa itong pagtitipon ng mga guro mula sa walong departamento, isang surian at isang sentrong-saliksikan ng KAPP upang itanghal at itampok ang kanilang mga gawain sa komite ng kolehiyo, gayundin ang mga plano para sa magbubukas na Taong Akademikong 2014-2015.

Nagsilbing tema ng pagtitipon ang 'pasundayag'. Hango ito sa wikang Hiligaynon na ang kahulugan ay 'pagpapalutang ng nakakubli' o 'pagpapakitang gilas'. Pangunahing layunin ng gawaing ito ang pagsama-samahin ang mga propesor upang makakilanlan at magbahaginan tungkol sa mga plano at gawain ng bawat opisina, at ng mga komite ng kolehiyo. Higit sa isang daang mga propesor ang dumalo, taglay ang mga kasuotan na iba-iba ang tema, batay sa napagkasunduan ng mga komite at departamento. Nagsilbing hosts ng programa si Prop. Ton Clemente mula sa Departamento ng Sikolohiya at Prop. Aries Arugay mula sa Departamento ng Agham Pampulitika.

Sa kabubuan ng programa, nag-ulat ng mga ispesipikong plano para sa buong akademikong taon ang mga komite ng kolehiyo. Ang mga komite ay ang Komite sa Service Learning, Outreach, Pahinungod (SLO-Pahinungod), Komite sa Pag-unlad ng Mag-aaral, Komite sa Kapaligiran at Espasyo, Komite sa Gradwadong Programa, mga Komite sa Di-gradwadong Programa, at Komite sa Information and Communications Technology (ICT), Komite sa Aklatan at Yaman-aral, Komite sa Pananaliksik, Komite sa Programang General Education (GE) at Kurikulum ng Di-gradwadong Programa. Nagbahagi rin ng kanilang mga gawain at plano ang Third World Studies Center (TWSC), at ang Komite sa Wellness Center ng KAPP. Naging malikhain at interaktibo ang mga presentasyon at talakayan ukol sa mga plano at programang nais isulong ng mga komite ng kolehiyo.

Nagsalu-salo ang mga dumalo sa nakabubusog na meryenda at pananghalian, tampok ang mga natatangi at masasarap na pagkaing Pinoy. Naghandog ng mga piling pagtatanghal ang ilang guro. Sumayaw ang isang grupong binubuo ng mga gurong mula sa departamento ng Agham Pampulitika, Kasaysayan at Pilosopiya. Umawit naman ang ilang guro mula sa mga departamento ng Heograpiya, Linggiwistiks, at Pilosopiya.

Sa dulo ng programa, ginawaran ng ilang award ang ilang guro at komite: Tilaok Award (pinakamaagang nagregister), Balangay Award (pinakamalaking delegasyon), Syento-porsyento Award Kategoryang Departamento, Syento-porsyento Award Kategoryang Komite, Bahaghari Award (pinakamakulay na kasuotan), Sarimanok Award (pinkamakulay na delegasyon) at ang Siklab Award (pinakamakulay at pinakamagandang presentasyon).

Sa huli, naging kasiya-siya ang pagtitipon. Tunay na naging makabuluhan ang isang buong araw ng talakayan, presentasyon, laro at bahaginan ng buong kaguruan ng KAPP!

 


 

 

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman