THE RESEARCHER AND THE SEA : Doing Fieldwork On-Board Merchant Vessels

Published on 21 October 2016

Muling nagsagawa ng forum ang Tanggapan ng Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) noong 04 Oktubre 2016 na pinamagatang “The Researcher and the Sea: Doing Fieldwork On-Board Merchant Marine Vessels” kung saan itinampok si Dr. Nelson Turgo ng Cardiff University bilang pangunahing tagapagsalita.

 Nagsimula ang forum sa ganap na 4:00 ng hapon na dinaluhan ng mga guro, kawani, mananaliksik at gradwadong mag-aaral mula iba’t ibang departamento ng kolehiyo.

Nagbigay ng maikling mensahe si Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay, Dekano ng kolehiyo bilang pagbubukas ng forum. Binanggit ni Dekano Aguiling-Dalisay ang layunin ng forum bilang implementasyon ng Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng KAPP at Cardiff University. Ipinakilala ni Dr. Ma. Theresa T. Payongayong, Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ang panauhing tagapagsalita.  

Ibinahagi ni Dr. Turgo ang kanyang karanasan at kaalaman hinggil sa pagsasagawa ng pananaliksik sa mga barkong pangkomersyo.  Isinalaysay rin niya kung paano namumuhay ang mga manlalayag habang nasa barko at ang mga gawi at nabubuo nilang samahan kapag nakadaong sa pantalan. Nagbigay rin si Dr. Turgo ng ilang posibleng paksa para sa pananaliksik katulad ng mga usaping may kinalaman sa etika ng relasyon, gender, sosyolohikal na dimensyon ng paglalayag, at iba pa.

Nagkaroon ng malayang talakayan na pinasigla ng mga katanungan at komento mula sa nagsidalong mga mag-aaral at guro. Nagtapos ang forum sa ganap na 5:40 ng hapon.

 

 

Si Dr. Gregorio del Pilar II, Kawaksing Dekano para sa Pananaliksik at Publikasyon, habang nagtatanong sa malayang talakayan.

 

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman