SAMPAKSAAN sa K'wentong Bayan

Para po sa kumpirmasyon ng pagdalo, paki-sagutan lamang po ang ONLINE REGISTRATION FORM

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Opisina ng Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ng KAPP sa (02) 981-8500 local 2427 o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman