KAPP CUP 2015: A Social Science and Philosophy lecture series and tournament for high school students

 

In an effort to put a spotlight on the oft-overlooked and underestimated social sciences, the UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino (UP Buklod-Isip) held the KAPP Cup, a tournament and lecture series on the various disciplines under the UP College of Social Sciences and Philosophy (CSSP), on January 24 and 26, 2015. Open to high school students within Metro Manila, the KAPP Cup comprises five competitions: debate, extemporaneous speech, essay writing, photojournalism, and a quiz bee.

With the theme “Ang Lipunang Pilipino sa Silakbo ng Pagbabago” (The Filipino Society in the Surge of Change), the first-ever KAPP Cup kicked off with a series of short lectures by notable faculty from the various departments of the college. Former CSSP dean Dr. Zosimo Lee opened the program by giving a general overview of the dynamics among the social sciences and philosophy.

Professor Emeritus Manuel Bonifacio talked about the inherent potentials of people, and how sociology and the social sciences have a bias for the good society. David Garcia, a former instructor at the university now serving as an urban planner and field coordinator at UN-HABITAT, discussed geography as the study of “how and why, the whare and where”. Danielle Ochoa, current instructor at the Department of Psychology, busted common myths and misconceptions about the discipline. Dr. Nestor Castro introduced the students to the history of anthropology, as well as to its various dimensions and subfields. Jerwin Agpaoa of the Department of Philosophy dealt with logic, common sense, and pamimilosopo. Jay-Ar Igno of the Department of Linguistics shared insights with regard to the diversity and richness of language and its systems, as well as the changing meanings that can be prescribed to them. Kerby Alvarez, an instructor from the Department of History, introduced the necessity of looking back in order to contextually move forward.

The KAPP Cup is awarded to the school which garners the highest number of points from their students’ performance in the tournament. The Meridian International Learning Experience (Meridian) was the overall championed of this year’s KAPP Cup, followed by Manila Science High School (MaSci) and Ateneo de Manila High School (AHS).

Jeredan Tunac, Bernadette Calica and Luis Rafael Moreno (Meridian) dominated the quiz bee. Odlanyer Ramirez, Hazel Esmama, and Jolene Valenzuela (MaSci) came in second, and Reimart Sarmiento, Lois Corliss Rivera, and Joan Ellaine Rubio from The Lord of Grace Christian School (LGCS) placed third.

Raphael Ramiro, Leo Isaiah Yap III, and Cesar Tomas Solis (AHS) won against Samantha Viliran, David Ezekiel Asuncion, and Maria Christina Silvestre (Meridian) as they debated on the motion “THW require elected government officials and their families to use only public utilities and services” in the finals.

Samuel Carlos (Meridian) placed first in the extemporaneous speech competition, with Lyanne Iris Erlano (MaSci) at second place and Lorraine Ojimba from Divine Grace School (DGS) at third place.

Angela de la Rama (MaSci) won first place in the essay writing competition, while Beatrice Grace Berida (Meridian) took second place and Charlotte Anne Berbon from St. Scholastica’s Academy Marikina (SSAM) placed third.

Alessa Cube (DGS) took the top spot in the photojournalism competition, followed by David Peralta (LGCS) at second place and Crystal Jean Natividad (MaSci) at third.

The KAPP Cup aims to pique the interest of HS students in the social sciences and philosophy to use them as tools of analysis for solving societal problems and nation-building. KAPP is short for Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, the Filipino name of the College of Social Sciences and Philosophy.

The KAPP Cup 2015 was organized by UP Buklod-Isip and the College of Social Sciences and Philosophy in partnership with the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA), BUKLOD CSSP, and UP Lipunang Pangkasaysayan (UP LIKAS), together with the Department of Philosophy, the Department of Geography, the Department of Linguistics, the Department of History, the Department of Psychology, Goldilocks, WhenInManila.com, UP Anthropology Society (UP AnthroSoc), UP Sirkulo ng Kabataang Artista (UP SIKAT), UP Psychedelics, and the UP Debate Society (UPDS).

 

“PUNONG YUMAYABONG”: KAPP sa UP Diliman Lantern Parade 2014

        


"Tayo’y nagsimula bilang munting binhi na unti-unting sumibol sa pagdaloy ng kabihasnan at pag-agos ng pag-ibig para sabayan. Gamit ang puso at utak, tayo’y naglilingkod para sa lipunan. Bilang mga alagad ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, ang maliwanag na kinabukasan ay tunay na makakamtan sa pamamagitan ng pagsanib ng damdamin at kaalaman."
 

MGA PANGUNAHING MATERYALES
- Alambre (pangunahing magbibigay ng porma sa parol – sa mga dahon, sa mga sanga)
- Chicken wire (para sa porma ng buong parol at magbibigay suporta sa mga alambre – ang malaking buto, ang katawan ng puno, ang mga sanga, ang mga dahon)
- Dyaryo (maghuhulma sa parol sa pamamagitan ng pag-paper maché at pag-cover – sa Oblation, at iba pa)
- Colored cellophane (magbibigay kulay sa maraming bahagi ng parol – sa katawan ng puno, sa mga sanga, sa mga dahon)
- Pintura (magbibigay kulay sa ilang bahagi ng parol – sabuto, sa Oblation)
- Lumber (pangunahing magbibigay suporta sa puno)
- Plywood (lalagyan ng buongparol)
- Mga Ilaw
- Generator

Jofer Asilum, 3rd year B.A. Philosophy major and Head of the Publicity and Publications Committee of the CSSP Student Council made the design of the lantern.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAWAS: Paglalarawan ng Katawan sa Kaisipan at Kulturang Pilipino

'LAWAS: Paglalarawan ng Katawan sa Kaisipan at Kulturang Pilipino

Lektura ni Dr. Zeus Salazar

             Ginanap noong 01 Disyembre 2014 sa CSSP Silid Bilang 207 ang isang natatanging lektura, ang 'LAWAS: Paglalarawan ng Katawan sa Kaisipan at Kulturang Pilipino‘, kung saan naging tagapanayam si Dr. Zeus A. Salazar, retiradong propesor ng Kasaysayan at nagsilbing Dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (1989-1992).  Tinalakay ni Dr. Salazar ang pagpapakahulugan ng mga Pilipino sa kanilang katawan sa larangang ng kamalayan, kaisipan, kalinangan, at lipunan sa pangkabuuan. Nagbigay ng pambungad na mensahe si Dr. Grace Aguiling-Dalisay, Dekana ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya  (KAPP) upang pormal na bukasn ang panayam. Nagsilbing mga guro ng palatuntunan sina Dr. Vicente Villan at Dr. Carlos Tatel, Jr. Nagbigay ng isang maikling pagtatanghal kultural si Prop. Reginaldo Cruz mula sa UP Departamento ng Antropolohiya.

Ang nasabing lektura ay bahagi ng Seryeng Don Belong De Los Reyes – Kaalamang Bayan at Pilipinolohiya, isang proyektong isinusulong ng Folklore Studies Program at Philippine Studies Program ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Naglalayon itong isulong ang talastasan at pag-aaral sa kaalamang bayan at Pilopinolohiya.

 

 

 

PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UP: Balik-tanaw at Suri sa Pinag-ugatan

 

 

Ginanap noong 21 Nobyembre 2014 ang “PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UP: Balik-tanaw at Suri sa Pinag-ugatan” isang panayam na nagsilbing panimula sa serye ng mga talakayan bilang pagsisimula sa pagdiriwang ng sentenaryo ng UP Departamento ng Antropolohiya (1914-1917-2014/2017). Nagsilbing mga tagapanayam sina Dr. Carlos Tatel, Dr. Nestor Castro, at Prop. Felipe Jocano, Jr. Dumalo sa panayam ang kaguruan, alumni, at mga mag-aaral ng departamento. Dumalo bilang mga panauhin ang mga apo ni Henry Otley Beyer, ang nagsilbing unang tagapangulo ng Departamento ng Antropolohiya noong 1914/1917.

Nagbahagi ng reaksyon sa mga lektura sina Dr. Caroline Sobritchea, alumna ng departamento, retiradong propesor at dating Dekana ng UP Asian Center, Fr. Jimmy Sales, SVD, gradwadong mag-aaral sa doktoradong antas at Bb. Xylene Azurin, mag-aaral sa di-gradwadong antas ng departamento. Nagsilbing guro ng programa si Prop. Efenita Taqueban, at tagapagpadaloy sa malayang talastasan si Prop. Rolando Esteban. Nagbigay ng mga pambungad na pananalita sina Dekana Grace Aguiling-Dalisay ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) at Dr. Soledad Natalia Dalisay ng UP Departamento ng Antropolohiya.

Ginawaran ng departamento ng posthumous na pagkilala sina Prop. Beyer at Dr. Marcelo Tangco, bilang mga natatanging pagpapahalaga sa kanilang ambag bilang mga propesor ng antropolohiya sa UP, una at ikalawang tagapangulo ng departamento, at mga iskolar na nagsulong at nagpalaganap ng antropolohiya bilang displina at propesyon sa Pilipinas. Binigyan rin ng pagkilala si Dr. Sobritchea sa kanyang ambag sa pagpapalawak ng mga materyales, aklat at mga babasahin sa H. Otley Beyer Library ng departamento.

 

 

 

Page 10 of 14

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman