PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UP: Balik-tanaw at Suri sa Pinag-ugatan

 

 

Ginanap noong 21 Nobyembre 2014 ang “PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UP: Balik-tanaw at Suri sa Pinag-ugatan” isang panayam na nagsilbing panimula sa serye ng mga talakayan bilang pagsisimula sa pagdiriwang ng sentenaryo ng UP Departamento ng Antropolohiya (1914-1917-2014/2017). Nagsilbing mga tagapanayam sina Dr. Carlos Tatel, Dr. Nestor Castro, at Prop. Felipe Jocano, Jr. Dumalo sa panayam ang kaguruan, alumni, at mga mag-aaral ng departamento. Dumalo bilang mga panauhin ang mga apo ni Henry Otley Beyer, ang nagsilbing unang tagapangulo ng Departamento ng Antropolohiya noong 1914/1917.

Nagbahagi ng reaksyon sa mga lektura sina Dr. Caroline Sobritchea, alumna ng departamento, retiradong propesor at dating Dekana ng UP Asian Center, Fr. Jimmy Sales, SVD, gradwadong mag-aaral sa doktoradong antas at Bb. Xylene Azurin, mag-aaral sa di-gradwadong antas ng departamento. Nagsilbing guro ng programa si Prop. Efenita Taqueban, at tagapagpadaloy sa malayang talastasan si Prop. Rolando Esteban. Nagbigay ng mga pambungad na pananalita sina Dekana Grace Aguiling-Dalisay ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) at Dr. Soledad Natalia Dalisay ng UP Departamento ng Antropolohiya.

Ginawaran ng departamento ng posthumous na pagkilala sina Prop. Beyer at Dr. Marcelo Tangco, bilang mga natatanging pagpapahalaga sa kanilang ambag bilang mga propesor ng antropolohiya sa UP, una at ikalawang tagapangulo ng departamento, at mga iskolar na nagsulong at nagpalaganap ng antropolohiya bilang displina at propesyon sa Pilipinas. Binigyan rin ng pagkilala si Dr. Sobritchea sa kanyang ambag sa pagpapalawak ng mga materyales, aklat at mga babasahin sa H. Otley Beyer Library ng departamento.

 

 

 

PARANGAL KAY DENING: INA NG FOLKLORE: The Legacy of Damiana Ligon Eugenio, Ph.D. (27 Setyembre 1921-10 Oktubre 2014)

Ginanap noong 19 Nobyembre 2014 ang ‘Parangal kay Dening: Ina ng Folklore: The Legacy of Damiana Ligon Eugenio, Ph.D.’, isang pagbibigay parangal bilang paggunita sa ika-40ng araw mula nang pumanaw ang tinatanging iskolar ng kaalamang bayan at itinuturing na 'Ina ng folklore', si Dr. Damiana L. Eugenio. Si Dr. Eugenio ang patnugot ng Philippine Folk Literature, isang serye ng mga aklat na nagtipin sa mga epiko. alamat, kuwentong bayan, mga bugtong at salawikain mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Siya ay nagsilbing unang tagapag-ugnay ng UP Folklore Studies Program nang itatag ito noong 1980 sa ilalim ng noo'y College of Arts and Sciences (CAS).

Sa pagtataguyod ng Aliguyon UP Folklorists, Inc, UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP), UP Departamento ng Antropolohiya, at UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL) sa pangunguna ng UP Department of English and Comparative Literature, isang makabuluhang programa ng mga mensahe, testimonya, at pagbasa ng mga sipi ng akda ni Dr. Eugenio ang isinagawa sa Silid 207 (CSSP Audio Visual Room), Bulwagang Palma, UP Diliman.

Nagsilbing tagapagpadaloy ng programa ang kasalukuyang tagapangulo ng Aliguyon UP Folklorists, Inc. na si Prop. Melecio George Fabros III. Dinaluhan ng mga kapwa iskolar sa kaalamang bayan, mga naging mag-aaral, at kapwa guro sa pamantansan ang nasabihang pagtitipon. Binasa ng ilang mag-aaral mula sa mga klase ng Filipino 40 (Wika at Lipunan) ng sipi ng mga epiko, alamat, at kuwentong bayan mula sa mga akda ni Dr. Eugenio.

  

  

  

  

  

  

 

KAPPanimad-on: Pagbagtas sa Kaalamang Bayan, Pananaliksik sa Iba't ibang Larangan

 

Isinagawa ng Lupon sa Indihinesasyon ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) ang KAPPanimad-on: Pagbagtas sa Kaalamang Bayan, Pananaliksik sa Iba't ibang Larangan, noong ika-13 ng Nobyembre 2014 sa CSSP Audio Visual Room (Palma Hall 207). Pinangunahan nina Dr. Vicente C. Villan tagapangulo ng komite, Kawaksing Dekano Dr. Tess Payongayong-Vicente, at Dr. Carlos Tatel ang nasabing panayam. Pormal na binuksan ni Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay ang programa sa pamamagitan ng isang maikling mensahe.

Nagbahagi ng kanilang mga pananaliksik sina Fr. Hermel Pama, O.P. (Institute of Information and Computing Sciences, University of Santo Tomas), Prop. Winifredo Dagli, (College of Development Communication, UP Los Banos), at Prop. Jesus Federico Hernandez (Departamento ng Linggwistiks, KAPP, UP Diliman). Nagsilbing tagapagpadaloy ng programa si Katuwang na Propesor Arlene Pinpin-Macapinlac.

============

(Hango sa maikling pagpapaliwanang ni Dr. Vicente Villan tungkol sa paksa ng panayam)

           Itinatampok ang susing konseptong “KAPPanimad-on” (mula sa KAPP at salitang-ugat na ‘panimad-on’) upang magsilbing mapanaklaw na diwang-gabay ng sampaksaan at iba pang gawaing akademiko sa buong kolehiyo na ititimon ng Lupon sa Indehinesasyon.

           Kung susuriinn, angkop na angkop ang katagadng Hiligaynong “panimad-on” (kinagisnang kaparaan at sistemang pangkaalaman) upang bigyang direksyon ang isinusulong ng lupon na ideya hinggil sap ag-aangkin o padudukal ng mga katutubo at taal sa lipunang mga pananaw, pagdulog, lapit, kaparaanan, at mga pagsasalaysay ng mga panlipunang penomena at kaganapan. Sa ginawang elaborasyon ni Kaufmann sa nabanggit na konsepto, sinabi niyang tumutukoy ito sa: “experience, observation, knowledge, intelligence, common sense, practical knowledge or wisdom; to observe, to study, watch, take notice. (cf. panimáan, pinaiíran, álam, kinaádman, tinún-an, pinanilágan).[1]

           Kaugnay ng konseptong ito ng panimad-on sa ideyan álam (kaalaman), kinaádman (karunungan), na naabot ng sinuman mula sa kanilang sariling pinaiíran (karanasan), tinún-an (napag-aralan), pinanilágan (siniyasat), at panimáan (tradisyon) bilang mga mahahalagang larangan at proseso sa pagkatuto ng mga indibidwal sa partikular at buong lipunan sa kabuuan.

           Magagamit sa madaling salita ang KAPPanimad-on hindi lamang bilang diwang-gabay sa gawaing akademiking pinangungunahan ng Lupon sa Indehinesasyon ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, kundi magsisilbi rin ito sa pangkalahatan bilang angklahan, katig, timon, at layag paa sa inaapuhap na direksyon ng paglalakbay upang bagtsin, dukalin at angkinin ang naririyan lamang sa bakurang perspektibo, metodolohiya, at praksis para sa pang-akademikong paglilinang at kabihasaang nagmumula sa pagtungo sa sariling lipunan at kalinangan.[1] Kaufmann, John M.H.M. 1935. Visayan-English Dictionary (Kapulúngan Binisayá-Ininglis). Iloilo City. La Editorial, pah. 383.

  

 

UPPI Grand Homecoming

NOVEMBER 8, 2014

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
POPULATION INSTITUTE

Grand Homecoming @ Eastwood Richmonde Hotel Grand Ballroom
(location map)
5:00 pm: Registration
6:00 pm: Program
7:30 pm onwards: Dinner

 

Page 14 of 17

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman