ORAL DEFENSE: OPEN TO THE PUBLIC 
 
 
Those who plan to attend need to register. Please click on the title of the defense you wish to attend.  
Mr. Janus Ruel T. Cabazares| "Inserepan te Marusen: Using Semantic Analysis in Describing Matigsalug Concepts of Spirits”
Programa: MA (Linguistics)
Petsa at oras: ika-21 ng Abril 2017, 10:00nu
Lugar: Palma Hall Rm. 119
Panel: Jesus Federico C. Hernandez, MA, Tagapayo; Jonathan C. Malicsi, PhD, Kritik; Viveca V. Hernandez, PhD, Miyembro; Jem R. Javier, MA, Miyembro; Carlos P. Tatel Jr., PhD, Kinatawan ng Dekano
Mr. Jeorge M. dela Cruz| "Ang Diwa ng Pakikipag-ugnayan ng Pamantasan sa Larangan:  Isang Pagsusuri sa Programaang Ekstensiyon ng College of Arts and Sciences, Central Luzon State University (CAS-CLSU)”
Programa: MA (Sociology)
Petsa at oras: ika-28 ng Abril 2017, 10:00nu
Lugar: Sociology Department Conference Room
Panel: Laura L. Samson, PhD, Tagapayo; Manuel Victor J. Sapitula, PhD, Kasamang Tagapayo; Grace H. Aguiling-Dalisay, PhD, Kritik; Manuel F. Bonifacio, PhD,Miyembro 
Programa: MA (Philosophy)
Petsa at oras: ika-3 ng Mayo, 2017 2:00 n.h.
Lugar: Graduate Reading Room 121
Panel: Samuel R. Vera Cruz, MA, Tagapayo; Earl Stanley B.Fronda, PhD, Kritik; Ciriaco M. Sayson Jr., PhD,Miyembro; Atty. Renato B. Manaloto, Miyembro
 

Page under construction

 

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman